9 de nov. 2012

#25N, CEO i CIS

Ahir dijous es van presentar els resultats de dues enquestes importants, la del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO, Generalitat) i la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, Gobierno de Españñññña).

Curiosament totes dues enquestes confirmen a grans trets les tendències que s'observen de fa setmanes, però presenten algunes singularitats i diferències.

Tal i com vinc dient en anteriors anàlisis, potser el que menys valor té de totes dues és la projecció d'escons i resultats que fan, tot i que sigui la part més mediàtica. M'hi referiré només de passada.

Després d'una primera ullada de totes dues enquestes, i intentant trobar explicació a les singularitats de cadascuna, em vaig trobar amb gran sorpresa que l'enquesta del CIS presentava, al meu entendre, alguns problemes molt greus, que fan que qüestioni obertament els seus resultats. És a dir, si el que voleu és saber quina és la meva opinió sobre els dos treballs, crec que el CEO està molt més ben fet i és molt més fiable que el treball del CIS.

CIS i vot en blanc
Hi ha una cosa de l'enquesta del CIS que és absolutament desconcertant i que qüestiona greument la seva fiabilitat, i és el tractament que han fet del vot en blanc. És tan desmesurada la imputació de vot en blanc que fan i té una correspondència tan nul·la amb la realitat i la història que, atès que no han corregit aquest factor en els seus càlculs i projeccions, les desvirtua fins que, a criteri meu, siguin inservibles.

Fixem-nos en la següent taula, amb tres columnes: el vot en blanc projectat pel CIS i el vot en blanc que a nivell de Catalunya i cadascuna de les circumscripcions hi ha hagut les dues últimes eleccions:CIS Parlament 2010 Parlament 2006
Catalunya 7,43 2,91 2,02
Barcelona 6,7 2,89 2,04
Tarragona 11,8 2,68 1,73
Lleida 9,7 3,51 2,27
Girona 7 2,86 2

Com es pot veure aquests percentatges delirants de vot en blanc (que recordem computa com a vot vàlid emès!) afecta radicalment als percentatges i les projeccions de resultats que fan en relació a tots els partits polítics, i ho invalida.

Fixem-nos en algunes dades surrealistes: segons el CIS, el vot en blanc, a Girona, empataria amb el PSC en intenció de vot (7 i 7,5!). A Lleida el vot en blanc seria la tercera opció dels lleidatans, pel davant de la intenció de vot de PSC, PP o ICV-EUA. I a Tarragona seria el 12% de les paperetes dipositades a les urnes.

Això que diu el CIS és tan impossible, tan delirant, que no té cap explicació i que desvirtua de tal manera els resultats de l'enquesta que, amb la informació que tenim (infinitament menor que la que proporciona el CEO!), no en podem fer res més, està viciadíssima tècnicament. No és un problema de cuina o de projecció, és que té una errada molt greu que afecta radicalment a tot el treball. Com a mínim a criteri meu i amb la informació disponible.

I ja per a acabar amb el CIS, dues qüestions més: per una banda el seu treball de camp comença abans que la CUP decidís presentar-se a les eleccions, i tot i que continuen amb percentatges molt minoritaris, això explica perquè el CEO li dóna possibilitats d'entrar i el CIS un % insignificant de vot. I, per una altra banda, el CIS no ens aporta una informació que és molt valuosa per a entendre què està passant en l'escenari electoral, com és el creuament entre intenció de vot i record de vot. Mirant aquest creuament tenim molta més informació sobre com aniran els resultats electorals i les opcions de les diferents forces que mirant la projecció de resultats. I aquesta informació el CIS no ens la dóna.

Hi ha altres qüestions que només els experts podrien ajudar-nos a valorar, com és que l'enquesta del CEO sigui telefònica i l'enquesta del CIS presencial. O que el CEO presenti una taula d'opcions de vot i en canvi el CIS tingui resposta espontània de l'enquestat.

El baròmetre del CEO
Des que en Jordi Argelaguet dirigeix el CEO aquesta institució i els seus treballs han adquirit molt més valor, per la seva precisió, millora en el tractament de la informació i encert demostrat. Recordem, per exemple, que va ser l'única enquesta que va encertar el resultat de les eleccions al Congrés espanyol.

A més a més, és d'una transparència extraordinària. Podeu anar al seu web i hi trobareu el dossier de presentació dels resultats (completíssim!), i us podreu descarregar també totes les taules, preguntes, percentatges verticals, horitzontals i valors absoluts.

Algunes conclusions, però també dubtes:
 1. Al meu entendre els resultats del CEO ratifiquen les tendències generals que hem observat en totes les últimes enquestes. Les coses van per aquí. Tot i que persisteixen encara alguns interrogants que només podrem resoldre quan tinguem l'escrutini del 25-N. No hi ha cap enquesta que pugui resoldre'ls. I ja va bé que sigui així!
 2. Malgrat que això que diré ara és qüestionat pels experts, i segurament amb tota la raó del món, no em resisteixo a dir-hi la meva: la composició de la mostra del CEO, a la llum del record de vot que expressen els enquestats, em planteja alguns dubtes. La infrarepresentació del PP, tot i que després sigui corregida -correctament corregida- en la projecció de vot que es fa, m'intranquilitza des del punt de vista que no sé si tenim suficient informació d'aquest col·lectiu de votants com per a entendre quin serà el seu comportament electoral. Tots els experts coincideixen que el PP té el % més gran de vot ocult. I que aquest vot ocult no necessàriament es manifesta, en el record de vot, en el NS/NC, sinó que pot “ocultar-se” en respostes a d'altres partits, especialment els majoritaris i menys comprometedors, com per exemple CiU o, abans, el PSC. De manera que tindríem que la mostra ja està ben seleccionada, però una part, en el record de vot, s'expressa ocultant-se en altres formacions. Això ja es té en compte en la famosa “cuina”, que no és cap altra cosa que l'aplicació de sistemes científics que treballen amb moltes variables i informació per a afinar les projeccions i superar problemes com aquest. I el CEO ho fa, i ho fa bé. Però, malgrat això, a mi m'agradaria tenir més informació sobre aquest col·lectiu -votant del PP- per a veure en quins paràmetres polítiques s'està movent en l'actual escenari.
 3. Els indecisos i el vot ocult. Una de les claus d'aquestes eleccions és que, a les portes de la campanya electoral, un 29,5% dels ciutadans estan indecisos en relació al sentit del seu vot. És un percentatge força alt. Gairebé una tercera part dels votants! Pel que fa al vot ocult, el CEO ens permet identificar-lo amb molta claredat, en aquest 10,8% d'enquestats que No Contesten (NC).

  Si observem la distribució dels qui no contesten i ho posem en relació amb el que explicava en el punt anterior (2), hi trobem confirmacions i alguna sorpresa. Si coincidim que el NC és vot ocult, veiem que es concentra majoritàriament en el PP i, atenció, en el PSC. De fet el PSC seria qui, en aquests moments té més antics votants en el NC, un 6,5%, és a dir, amb vot ocult. El PP en té un 6,1%.

  Tornant a la indecisió, aquest gairebé 30% no està distribuït homogèniament entre tots els partits. També en aquest col·lectiu d'enquestats el PSC és el més afectat, i gairebé un 35,6% dels seus antics votants responen que encara no saben què votaran. CiU, amb un 22,2% és qui té el percentatge més baix, tot i que d'alguna manera, com després veurem, és en aquest percentatge on s'està jugant la majoria absoluta.

  Una última i rellevant consideració en relació a aquest col·lectiu d'indecisos és que, malgrat ser molt important, es planteja en tantes direccions i tan diferents, que el més probable és que s'acabi distribuint amb una certa homogeneïtat entre les diferents opcions i amb una certa proporcionalitat al sentit de vot que expressen els antics votants amb vot decidit. En cap cas, mai, es posiciona o mou en un únic sentit, que seria el que podria fer alterar significativament els resultats que a hores d'ara projecten les enquestes. Per tant, també hem de relativitzar el seu impacte.
 1. CiU i la majoria absoluta. El CEO, per primera vegada, situa tota la forquilla dels resultats de CiU dins la majoria absoluta. A mi això se'm fa difícil de veure. M'agradaria creure-m'ho, evidentment, atès que en l'últim post ja vaig dir que aposto pel President Mas perquè tinc l'absolut convenciment racional que l'èxit o el fracàs del procés ens el juguem en que hi hagi majoria absoluta o que no n'hi hagi.

  Malgrat els resultats que projecta el CEO jo no veig tan clara aquesta majoria absoluta. Tot i tenir el % d'indecisos més baix, és d'un 22,2%! I la fidelitat de vot dels antics electors, tot i ser la més alta de tots els partits, sembla haver retrocedit alguns punts, i passar d'estar en el 70% al 64,8%.

  Com en anteriors enquestes, la fortalesa de les opcions de CiU resideix en això, en l'encara molt important fidelitat dels seus votants i en que capta un percentatge significatiu de vot de gairebé tots els partits: un 6,9% del PP, un 15% d'ERC, un 13,4% del PSC, un 3,1% d'ICV, un 15,5% de SI, un 7,1% dels altres, un 21% de l'abstenció... Fixem-nos que excepte en el cas d'ICV sempre és el % més important de vot decidit entre el vot no fidelitzat dels altres partits.

  El vot indecís de CiU només té percentatges estadísticament significatius en dues direccions: CiU-ERC (12,6% del 30% d'indecisos) per una banda i CiU-PSC (un 7,6% del 30% d'indecisos) per l'altra. Si no m'equivoco, sobre el total censal vindria a ser, en el cas d'ERC, al voltant d'un 3,75% de vot en disputa, que és el més alt de tot l'escenari polític, seguit del 2,2% disputat amb el PSC. Tinguem present, com deia abans, que MAI aquest vot indecís s'acaba orientant, movent, en la mateixa direcció, i això relativitza l'impacte.

  Una altra cosa molt interessant d'aquest vot indecís és que, internament, és més intens entre el col·lectiu d'antics votants d'altres partits que s'estan plantejant votar CiU. Perquè ho veieu més clar: si el major percentatge d'indecisos està entre CiU i ERC, amb un 12,6% del total, d'aquest 12,6% un 21,5% correspon a antics votants convergents que ara dubten si votar ERC, però és que un 38,9% correspon a antics votants d'ERC que ara s'estan plantejant votar CiU. I igual en el cas dels socialistes.

  La diferència interna dels indecisos és tan gran que en cap cas poden respondre i reaccionar homogèniament als diferents estímuls, ja que actuen moguts per diferents motivacions. De tot el que passi d'ara fins a les eleccions el que pot motivar un col·lectiu d'indecisos pot desmotivar un altre.
 1. La lluita per la segona posició. Tot i que el CEO sembla allunyar ERC de la lluita per la segona plaça, crec que hi ha motius per pensar que encara hi ha partit, atès que és la segona força amb una major fidelitat de vot i només té una significativa fuga d'antics votants cap a CiU (un 15%), però fins i tot en aquest cas, el cert és que en termes absoluts això gairebé és equivalent al 3,6% d'antics votants de CiU que van cap a ERC.

  Un altre motiu que em fa ser optimista en relació a les opcions d'ERC és que l'impacte de la incorporació de la CUP al procés electoral ha estat molt baix entre els seus votants (a diferència d'altres, ara ho veurem). Això referma les seves opcions.

  Pel que fa al PP, el CEO projecta uns resultats que el converteixen en segona força. Jo tinc alguns dubtes... El PP té dues fugues importants de vot, gairebé un 10% cap a C's i un 9,8% directament a l'abstenció (és el partit que més abstencionistes genera). I això és creïble, atès que recentment hi hagut dues eleccions (Galícia i el País Basc) on hem vist que una part significativa del vot que perdia el PP anava a l'abstenció. Però a més a més un 7% se'n va a CiU i un 3,5% al PSC. De manera que, tot i que considerem el vot ocult i els indecisos, tenim que gairebé un 30% dels antics votants del PP han decidit votar altres opcions o abstenir-se. De fet el PP hauria baixat molt la seva fidelitat de vot, fins a un 40%, força estrany en aquest partit. Alguna cosa està passant en el seu electorat.

  Finalment, en aquesta lluita, la ja anunciada debacle del PSC es confirma dia a dia. Ja fa setmanes que vaig dir que el resultat del PSC no tindria un 2 com a primer dígit, i ara això ja és així en totes les enquestes. Res, no recuperen res. Continuen sent el partit amb més baixa fidelitat de vot, amb fuga en totes direccions. L'única bona notícia, si se li pot dir així, per al sr. Navarro és que sembla confirmar-se que té vot ocult (fins a un 6,5%, el percentatge més gran de tots els partits) i que encara té un 35,5% d'antics votants indecisos. La mala notícia és que la majoria d'aquests estan indecisos entre PSC i CiU, de manera que atenent a l'enduriment espanyolista de la campanya socialista, jo començaria a tancar els llums a can Nicaragua...
 1. Obtindran representació SI i les CUP? Aquí tenim una de les poques novetats que hi ha en l'enquesta, atès que per primera vegada el CEO dóna a la CUP opcions d'obtenir representació. En canvi, pel que fa a SI, continuen clarament sense cap opció de poder revalidar representació.

  A la vista d'aquesta enquesta sí que crec que la CUP té alguna opció d'entrar. Estarà en la frontera, però amb opcions. Perquè dic això i perquè el seu cas és diferent al de SI? Molt fàcil. Per a una enquesta sempre, sempre, el més complicat de detectar és l'emergència d'un nou partit. Buf, complicadíssim. Va ser molt difícil veure-ho en el cas dels de C's el primer cop que van entrar al Parlament (només una enquesta ho va insinuar), va ser molt difícil veure-ho en el cas de SI el 2010 i és difícil veure-ho en el cas de la CUP. Perquè a més a més estem parlant de percentatges de vot molt baixos. I com que no tenim record de vot, no podem analitzar el comportament d'antics votants i no podem veure com s'estan posicionant.

  En el cas de la CUP és molt significatiu que havent pres la decisió de presentar-se a les eleccions el dia 13 d'octubre, a hores d'ara, en enquestes amb treball de camp realitzat l'última setmana d'octubre, ja apunti percentatges d'intenció de vot que els permetin una projecció amb resultat d'entrada . I és la principal novetat en relació a anteriors enquestes.

  Hi ha un altre element que dóna força a les possibilitats de la CUP, i és que aconsegueix rascar vot significativament d'altres opcions. Especialment rellevant em sembla el cas d'ICV-EUA, ja que de fet és l'organització que en resulta més afectada, fins al punt de cedir un 6% dels antics votants. També SI perd vot en benefici de la CUP, fins a un 6,1% i finalment un 2,2% dels antics votants d'ERC.

  Pel que fa a SI, l'anàlisi no presenta en cap cas les incerteses que té l'anàlisi de la CUP, atès que és un partit amb representació parlamentària i del qual tenim informació molt important sobre el comportament dels seus antics votants. Té una baixíssima fidelitat de vot (només un 33,3%), que és una dada letal per a un partit que ja va obtenir representació parlamentària pels pèls (per poc més de 8 mil vots). A més a més, un 40% del vot que no fidelitza ha decidit ja el seu vot per altres opcions (ERC -18,7%-, CiU -15,5%- i CUP -6,1%). I no rasca vot de cap opció política.

  La combinació d'aquests factors (baixíssima fidelitat, nul·la captació d'altres i vot decidit entre el vot no fidelitzat) fa que en aquests moments la sortida de SI de l'hemicicle sigui una de les coses més segures de les que ens informen sistemàticament totes les enquestes.
 1. Mobilització de l'electorat, participació i vot de la por. Una última consideració que voldria fer és la importància final que tindrà quina sigui la participació en aquestes eleccions. Totes les enquestes assenyalen que creixerà. El CEO preveu que arribi al 65%. Seria molt important que fós molt i molt alta. Pensant en els efectes legitimadors que això té. Seria molt i molt important que se situés en els llindars de participació que tenim, p.ex.en les eleccions espanyoles.

  La radicalització de les posicions, el caràcter plebiscitari, la dimensió històrica que tenen, etc. fa preveure que això sigui així. El gran interrogant que se'ns obre llavors és en quin sentit es pronunciarà el vot que habitualment no participa en aquestes eleccions? Jo no ho sé. I tinc arguments a favor de la majoria sobiranista i en contra. En tot cas, és un vot que es mourà en la quadrilàter CiU-PP-PSC-C's, de manera que més val que vagin a CiU, perquè si no engreixarà les opcions espanyoles.

  I com afectarà el vot de la por? Farà por realment a molta gent a la que el sobiranisme té dificultats per arribar-hi? O el que provocarà, per passar-se de frenada i tremendisme, és incrementar la resposta catalana, la sobiranista?

  En tot cas, l'única certesa que tenim és que a major participació, més cars els escons. Aquest increment de 5 punts previst pel CEO fàcilment pot implicar que obtenir representació a BCN requereixi més de 85 mil vots. I això faria molt i molt difícil per a la CUP obtenir escons per BCN, llavors, tal i com ja havia dit en anteriors anàlisis, només a Girona sembla que tinguin opcions significatives. I evidentment allunya a una SI que ja no estava ni aprop d'obtenir-la en cap escenari de participació inferior.

Valoració final
Crec que ja no tindrem gaires novetats més d'aquí a les eleccions. Potser el Racòmetre, que ens donarà dades permanentment al llarg de la campanya, ens permetrà veure si està incidint mínimament en la distribució del vot indecís, si tindrà efectes sobre els resultats que avui estan projectant les enquestes. La meva opinió és que no, però caldrà estar atents.

Fins el mateix dia 25 no sabrem en cap cas si el procés d'autodeterminació podrà arrencar o bé ja naufragarà en el primer repte que teníem pel davant, és a dir, si el MHP Artur Mas i CiU assoleixen majoria absoluta.

Sabem que PSC, PP i ERC se situaran com a un segon bloc de partits en el que tots tres obtindran una representació similar, amb pocs escons de diferència, però tot està obert en relació a quina sigui la segona força.

Despenjat d'aquest segon bloc quedarà ICV, que, a diferència d'anteriors enquestes, ara sembla estancar-se. La irrupció de la CUP ha afectat molt les opcions de creixement que tenia en anteriors enquestes.

Pel que fa a C's, tot apunta que creixeran en vot dins la irrellevància. Rasquen significativament del PP.

Finalment, la certesa de que SI no té cap opció de repetir, ni a BCN ni a GRN. La CUP, en canvi, sí que comença a apuntar percentatges de vot i de “captura de vot” d'altres opcions que deixa la porta oberta a que obtinguin representació. Aquí sí que espero veure com evolucionen en les enquestes. Si hagués de dir alguna cosa ara diria que no entraran, com a mínim a BCN, però el factor “irrupció” em fa ser prudent. En tot cas, el que és segur és que hi haurà moltíssims més vots de partidaris de l'estat propi que no es traduïran en representació parlamentària que de l'espanyolisme que tampoc n'obtindrà (UPYD i PxC).

11 comentaris:

Manel Bargalló ha dit...

No cal que el publiquis si vols, però estic d'acord amb el teu anàlisi.

Dies de fúria ha dit...

Mira, jo no tinc control previ dels comentaris, es publiquen automàticament, i només esborro aquells que són ofensius i trollegen. O de persones que m'han ofès greument, mentint, calumniant, etc.

Però això flipo que t'atreveixis a fer comentaris al meu bloc. Quina barra! S'ha d'estar molt mancat del més mínim sentit moral i de l'oportunitat.

En tot cas, ja m'està bé la teva irrupció perquè quedi tot això ben clar.

Jurista Solvent ha dit...

Bargalló, ja és curiós que apareguis per aquí. No sé com goses. No creus que li deveu una reparació al Francesc? No ho creus de debò? Ets conscient de tot el mal que heu fet els reagrupats? Del desastre i immoralitat de la vostra aventura. És ben clar el que va passar fa dos anys i mig, ben clar, i aleshores tots us vau abraonar contra gent honesta i treballadora pel país. Vau fragmentar l'independentisme sense cap fruit. El que ens farà guanyar és la generositat, però de vegades cal que alguns demaneu perdó i si pot ser us enretireu i, per descomptat, no doneu lliçons a ningú més, que bona falta us aprendre'n algunes.

Gran anàlisi, com sempre!

Al ha dit...

Quina obsessió que teniu amb que SI desaparegui, sort que sou independentistes (o hauria de dir interdependentistes?)

Em jugo un sopar de peix que SI entrarà i deixo als lectors com a testimonis de la aposta.
Un sopar que de cap manera voldria compartir amb tu, en cas de perdre ja et faré una transferència perquè t'atipis i per un dia mengis calent.

Anònim ha dit...

Bona anàlisi.
Jo em compto entre aquests indecisos, i no només perquè venir a votar em costi una fortuna i 14h de vol d' anada i 14 més de tornada degut al joc brut de les ambaixades, sinó perquè no tinc clar quin és el millor escenari a recolzar amb el meu sufragi.
El paradigma seria una CiU amb l' absoluta i una ERC com a segona força i alternativa de Govern.
Però encara no tinc decidit què és més convenient de recolzar; si premiar el President per la seva valentia i determinació o bé ajudar a que sent la primera força al Parlament sobiranista l' alternativa en sigui una d' independentista explícita i deixar ben evident, a ulls del món, que l' ecspanyolisme a Catalunya no és pas cap alternativa sinó una marginalitat fragmentada i en retrocés.
Salut!
Cesc.

Anònim ha dit...

Un reagrupat fent un comentari!! Pensava que ja estaven tots momificats....No tenen prou categoria moral ni per disculpar-se de tot el mal que han fet...en fi, són uns perdedors. Ni cas...

Bona anàlisis!!

Josep Lluís

Anònim ha dit...

En Bargallo !!!! increible!!! Ets un poca vergonya!!! i un freaky!!!!! heu enganyat a molta bona gent i heu parlat malament de molt bona gent!! ni oblit ni perdo!!!al final tot per 2 pits i 30 monedes.... a cagar a la playa!!!! mamoooonnnnnnnnnnnn!!

Jordi ha dit...

No sé com pots basar una anàlisi en que 3,6% més de vot en blanc del CIS denota poca fiabilitat i passar de puntetes en que resulta realment anòmal és que a l'enquesta del CEO hi hagi el doble de Ns i Nc (+ d'un 20%+) dels que són habituals, en: (1) l'històric d'enquestes del CEO, (2) les enquestes d'intenció de vot en general i (3) totes les altres enquestes fetes durant aquesta campanya per Feedback, GESOP, etc. I CIS.

El que fàcilment pot estar passant és que d'ençà del pas cap a l'estat propi quan un enquestador diu que està fent una enquesta 'de part de X, de la Generalitat' una fracció d'electors, no cal que et digui que principalment de PSC, PP i Cs, quan arriba l'hora de confessar el seu vot, se'l guarden.

El que és realment estrany és que les dues darreres enquestes del CEO tinguin aquest percentatge de gent que Ns o Nc el seu vot i que això no li estigui passant a ningú altre.

Això sí que pot estar representant un biaix en els resultats.

Que et surtin molt vots en blanc et passa si fas una enquesta domiciliària, preguntes primer a la gent si votarà segur i, quan et diu que sí, que segur, li preguntes el què. Per no dir-t'ho molts voten en blanc, que està socialment ben vist. I és normal aquesta resposta.

Jordi ha dit...

El segon link del comentari anterior està malament. El correcte és aquest.

Irene ha dit...

Molt interessant, tot i que no acabo d'entendre lo de que el PSC té vot ocult....Jo crec que, pobres, no tenen ni això.

Anònim ha dit...

Bona anàlisi!
Ben agraït,
Pau