7 de maig 2016

Informació que cal tingueu en compte sobre les característiques del procés electoral al SN de l'ANC

Benvolguts amics, benvolgudes amigues

Entre ahir i avui he rebut moltíssims missatges vostres preguntant-me com és que els candidats al Secretariat Nacional de l'ANC no estaven fent campanya pública, no explicaven res públicament. Entenc la vostra sorpresa i que us estranyeu, però la resposta és molt fàcil: els candidats, justament per la seva condició de candidats, no poden fer-ho.

Aquest escrit d'avui només té la intenció d'informar-vos sobre les característiques del procés electoral, d'acord al Reglament electoral (RELEC 2016) aprovat a l'Assemblea de Manresa i que està a la disposició de tots al web de l'Assemblea.

No importa quina valoració es pugui fer d'aquest reglament. Jo tinc la meva, però només la faré pública al final del procés. Ara només importa que tothom entengui la naturalesa i singularitat del procés i que ningú no s'estranyi de com es desenvoluparà el procés. Ens hem dotat d'un reglament, ens obliga a tots i l'hem de complir.

L'article 7 del Reglament electoral regula els aspectes de la campanya, i diu així:

7.- INFORMACIÓ SOBRE LES CANDIDATURES PRESENTADES I ADMESES

7.1.- El dia 7 de maig de 2016, la Junta Electoral publicarà en el lloc web de l’ANC les candidatures definitivament admeses.

7.2.- Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats de les candidatures presentades, la informació sobre dites candidatures, tant per cada Regió com per representació nacional, així com el seu respectiu programa d’actuació, si en tenen, es publicarà en el lloc web de l’ANC.

Per tal de millorar el coneixement dels candidats, aquests podran respondre públicament preguntes dels electors tant a través d'aquesta web o de manera presencial en un acte central de cada regió i/o en actes de les AT. En tots aquests actes presencials es convidarà a tots els candidats de representació territorial de la regió on es faci l'acte i/o a tots els candidats del bloc nacional, i seran gravats i els vídeos publicats a la web abans referida. Cap altra publicitat ni campanya no estarà permesa, i podrà ser exclòs el candidat i/o els membres de l'equip que ho incompleixin, si a criteri de la Junta Electoral aquest incompliment fos de rellevància significativa.

7.3.- Els programes d’actuació, si se’n presenten, no podran ser contradictoris amb la Declaració Fundacional ni amb el Full de Ruta aprovat per l’ANC.

7.4.-La Junta Electoral podrà invalidar una candidatura si, al seu criteri, infringeix manifestament les prohibicions indicades en aquest article 7è


En resum, els candidats en aquest període electoral només poden fer dues coses, per explicar als companys socis el que es vol fer, els seus posicionaments:

- participar presencialment en els actes que l'ANC organitza arreu del territori amb els candidats del bloc territorial corresponent i els candidats del bloc nacional. En aquests actes només hi poden assistir socis de l'ANC i és l'espai per respondre les seves preguntes.

- a través del Fòrum intern que habilitarà l'ANC perquè els socis pugui traslladar preguntes als candidats via web. També és un espai reservat exclusivament per als socis.

Més enllà d'això no es pot fer res més. El reglament és molt clar: "Cap altra publicitat ni campanya no estarà permesa". I les conseqüències de l'incompliment, també clares i severes: "podrà ser exclòs el candidat i/o els membres de l'equip que ho incompleixin, si a criteri de la Junta Electoral aquest incompliment fos de rellevància significativa."

Cap altra publicitat ni campanya estarà permesa, per tant únicament i exclusivament, pel que fa als propis candidats, la seva participació en aquests espais presencials i web que habilitarà l'ANC.

Així doncs, amics, amigues, no trobeu estrany que els candidats no estiguin parlant públicament d'aquest procés electoral, ni responguin "en obert" les vostres preguntes, ni publiquin articles, ni facin tuits sobre el procés i la seva condició de candidats. No és indiferència, ni passotisme ni menysteniment, el no fer-ho. No es pot. És el reglament electoral. I cal respectar-lo i complir-lo.

3 comentaris:

Jesús (Xess) ha dit...

Llàstima que no digui res de no poder mentir als socis. La candidata badalonina ja estaria exclosa.

Jesús (Xess) ha dit...

Llàstima que no digui res de no poder mentir als socis. La candidata badalonina ja estaria exclosa.

Oliva ha dit...

ELECCIONS A LES ESPANYES...ERC.CERCANT NOVAMENT EL TRIPARTIT... I L'ANC,SENSA PODER DIR NI "PIU"...QUIN MERDER¡¡¡.