25 de juny 2017

Baròmetre semestral de Barcelona: trilerisme al descobert

Divendres, gairebé a l'hora de la revetlla, l'Ajuntament de Barcelona presentava, des d'una impostada eufòria, el Baròmetre semestral de la ciutat.

Resumidament, l'eufòria dels Comuns es basava en les següents dades de l'enquesta:
- aprovació de la gestió municipal
- es mantenen intactes les seves expectatives electorals com a força més votada
- han aconseguit fer emergir el Turisme com el principal problema percebut pels barcelonins de la seva ciutat
- s'obtenia aval amb un amplíssim consens a una de les seves polítiques "estrella": el tema dels serveis funeraris

Només arribar del poble, de passar la revetlla a la Terra Alta, he obert els fitxers de dades de l'enquesta, i amb 4 números n'he tingut prou per veure la manipulació absolutament barroera i impresentable que estan perpetrant els Comuns, a dos nivells: sobre la mateixa enquesta i sobre el relat dels problemes de la ciutat. Anem a veure-ho:

1. La trampa d'esbiaixar la mostra per obtenir els resultats demoscòpics volguts.
Diu l'equip de Govern municipal dels Comuns que l'enquesta avala la seva gestió i el suport dels ciutadans, atès que van obtenir el maig del 2015 un 15,2% dels vots i l'enquesta els dóna un 15,7.

Al confeccionar una mostra per a qualsevol enquesta s'intenta que reflecteixi al màxim l'univers que vol representar. Quanta més fidelitat tingui la mostra, quan més s'ajusti, a l'univers l'opinió del qual vol reflectir, més precisa serà l'enquesta. Això és molt difícil d'aconseguir, de manera que tenim tècniques demoscòpiques per corregir els possibles biaixos que tingui la mostra.

Ara imaginem que tenim una mostra esbiaixada, i no la corregim. Els resultats que ofereixi l'enquesta estaran esbiaixats. Imaginem un univers a representar on les persones majors de 65 anys són el 50% i fem una mostra on aquest col·lectiu és el 30%. Hi haurà un biaix. I si no el corregim, l'opinió que expressi la mostra estarà esbiaixada, en aquest cas per infrarepresentació del que pensa la gent gran.

L'enquesta del Baròmetre semestral diu que els Comuns tenen una intenció de vot del 15,7%. Si la mostra reflectís amb precisió la realitat de la ciutat de Barcelona això seria així. Però, com s'ho podrien fer perquè la seva intenció de vot es mantingui o pugi unes dècimes si aquesta no és la realitat del que està passant?

Doncs manipulant la mostra, posant-hi més gent que hagi votat als Comuns. I així ens trobem que si al maig del 2015 als Comuns els van votar un 15,2%, a la mostra el record de vot als Comuns s'enfila fins a un 20,3%, és a dir, una sobrerepresentació de més de 5 punts!

En termes demoscòpics jo diria que la intenció de vot dels Comuns no para de baixar. I l'escàndol és que per compensar-ho la sobrerpresentació dels Comuns a la mostra no para de créixer.

Si al maig 2015 havien obtingut 15,2% vots, a la mostra de juny del 2015 eren el 18,5, a la de maig 2016 el 19,1 i ara a la de juny 2017 ja són el 20,3%.

Aquesta manipulació no només la podem veure amb el record de vot. També si mirem l'autoubicació ideològica dels enquestats la manipulació de la mostra clama al cel. I així ens trobem que els qui s'autodefineixen ideològicament com d'esquerres, no han parat de créixer a la mostra. Al juny del 2015 eren un 34% dels enquestats i ara al juny del 2017 ja són un 46%, és a dir 12 punts per sobre! Una animalada, una vergonya!

Si la realitat que vull reflectir no m'agrada, la modifico esbiaixant la mostra i així obtinc el resultat que vull. #ColauStyle

2. Quina percepció tenim els barcelonins sobre com van les coses a la ciutat?
Diuen els propagandistes municipals que els barcelonins i les barcelonines estem molt contents amb la gestió municipal.

Anem a veure-ho.

Mireu, desembre del 2012 era encara un dels mesos crítics de l'impacte de la crisi. De fet des de molts indicadors de percepció ciutadana, el desànim era generalitzat. També a BCN. A la pregunta de si l'enquestat creia que la ciutat havia millorat o empitjorat en l'últim any, un 53,3% deien que havia empitjorat. És la pitjor qualificació durant el mandat Trias. Però a juny 2015, a la pregunta sobre si en l'últim any (per tant valorant gestió Trias) la ciutat havia empitjorat aquell 53,3% del 2012 havia baixat fins al 30,9%.

És a dir, la gestió Trias i potser la millora econòmica, havia reduït més de 20 punts, (sí, més de 20 punts) la idea que la ciutat estava empitjorant.

Ara, al juny del 2017, quan la millora econòmica encara és més sòlida que al juny del 2015, i ja opinant els enquestats sobre un període íntegre del mandat Colau, un 40,9% dels barcelonins creuen que en l'últim any la ciutat ha empitjorat. És a dir, 10 punts més (sí, la friolera de 10 punts més) de persones que creuen que la ciutat està empitjorant.

Aquell juny del 2015 un 42% dels barcelonins creien que en l'últim any Trias la ciutat havia millorat, i ara, a juny 2017 només ho creuen un 35,6%, és a dir, 7 punts menys, per sota, la Barcelona Colauer.

Tela...

I una última dada en aquest apartat. En resposta a quin creuen els barcelonins que és el principal problema de la ciutat, el juny del 2015 només un 1,4% deien que la gestió política municipal. Ara, juny del 2017 són un 6,6% dels barcelonins els qui creuen que la senyora Colau i els seus són el principal problema que té la ciutat.

3. "L'enquesta dirà el que jo vull que digui sí o sí"
Des de l'accés dels Comuns a l'Ajuntament, tenen amb el tema dels serveis funeraris un dels seus cavalls de batalla. Diuen que volen revertir les privatitzacions, que volen municipalitzar-los, etc.

Jo reconec que sobre aquest tema no tinc informació. Només tinc una posició, com a expert en gestió pública, i és que la prestació pública dels serveis no és mai garantia ni d'un millor servei ni de que la prestació d'aquest servei sigui millor en termes econòmics per als usuaris i per als contribuents. Tenim exemples de prestació privada exemplar, i nefasta, igual que en la prestació pública.

Però els propagandistes de l'enquesta i la gestió municipal ens han dit, en el seu comunicat, que hi ha "un ampli consens que els preus dels serveis funeraris són elevats", i xifren aquest consens en un 76,7%.

Curiosament, quan es pregunta als enquestats quin grau de coneixement tenen sobre la prestació d'aquests serveis funeraris i el seu cost, un 64,2% diuen que en saben poc o gens. O sigui, que si una cosa està clara és que la majoria dels barcelonins estem DESINFORMATS sobre aquest tema.

Construir un relat de "un ampli consens" quan un 64,2% t'estem dient que no en tenim ni idea és ser molt, però que molt trampós. Suma y sigue.

4. Ho hem aconseguit! Hem aconseguit visualitzar el turisme com el principal problema de la ciutat!
I arribem al punt que potser molts de vosaltres estàveu esperant. El punt estrella d'aquest baròmetre. Aquest que els Colauers han aconseguit finalment imposar amb el seu relat. Fins al punt que amb una indissimulada alegria quan van comunicar els resultats de l'enquesta la van vendre propagant que "el turisme JA ÉS el principal problema de la ciutat per als barcelonins".

Aquest JA ÉS com a sinònim de "hem aconseguit", "finalment ho hem assolit" "per fi!" "després de treballar-hi molt"

És un cas per a estudi a molts departaments de recerca universitària. És un cas absolutament extraordinari de com la propaganda i l'acció municipal han aconseguit situar una cosa que no formava part de les preocupacions generals dels barcelonins, i ni tan sols ara de les seves personals, com el principal problema percebut de la ciutat.

Realitat vs relat
Realitat vs propagandisme 
Postveritat?

I, també, habilitat per situar un enemic extern com a responsable dels problemes de la ciutat, per escapolir-se de les responsabilitats com a gestors de la ciutat.

Fixem-nos-hi.

Hi ha dues preguntes clau per abordar aquest tema. El baròmetre pregunta als enquestats dues coses diferents:

- quin creu que és el principal problema que té la ciutat
- quin és el seu principal problema, el problema PERSONAL més greu

A la primera pregunta, de percepció sobre quin creu l'entrevistat és el problema més greu de la ciutat, com dèiem, finalment els Colauers han aconseguit que el turisme sigui percebut com aquest problema més greu per un 19% dels enquestats, pel davant de l'atur, els problemes econòmics, etc.

Però quan es pregunta sobre l'afectació personal, només un 2,7% dels barcelonins situen com el seu principal problema el turisme, que cau a la desena posició dels problemes dels barcelonins.

L'abast de l'eficàcia de la propaganda i la manipulació dels Colauers és encara més impactant quan ho mirem per districtes. Només alguns exemples:

- Per als veïns del meu Districte, de Sant Martí, el turisme només és percebut com un problema que ens afecta personalment per un 0,9% dels enquestats. Però quan passem a valorar a nivell de ciutat, la menjada de coco colauer transforma el turisme en el principal problema, amb un 16,9. Curiosament a nivell personal l'atur és el més impactant, amb un 21,5%. Però la menjada d'olla és tal que quan parlem a nivell de ciutat passa a un 13,8%, 7,7 punts menys. Flipant.

- Més impactants són les dades de Gràcia. Turisme com a problema des d'una visió d'impacte personal: un 0,0% dels enquestats. Turisme com a problema de la ciutat, un 21,3% dels enquestats. Potser que preguntem sobre el vandalisme i el botellón...

- I així arreu. A Les Corts un 27,1% diuen és el principal problema de la ciutat, però a nivell personal l'impacte és del 2,7%, i és un dels "alts" (tema estadi FCBarcelona, suposo).

5. El turisme o la tàctica del calamar per ocultar les pròpies responsabilitats en la gestió de la ciutat

Fa 5 anys el turisme només era un dels problemes de la ciutat per al 5,3% dels barcelonins. Dos anys després, amb l'Ajuntament Colauer, ha passat a ser-ho per al 19%

Hi conflueixen dues coses:
- que el turisme hagi estat triat per la propaganda colauer municipal com l'enemic extern a qui culpar de tots els mals de la ciutat per tapar la seva gestió clamorosament incompetent
- que aquesta gestió incompetent, sense variar a nivell general cap indicador de turisme a la ciutat, per gestionar pitjor el tema, ara sigui més percebut com a problema.

Això xoca -i ho explica- amb la realitat de la ciutat i la delirant gestió colauer.

Fixem-nos en un parell de dades.

L'atur i els problemes econòmics són el principal problema dels barcelonins en % que van del 30 al 40 a nivell de ciutat i per districtes. El turisme és el 2,7%

En el període 2.000-2.010 Catalunya va rebre al voltant d'un milió de persones immigrades. La seva gran majoria sense formació, és a dir, mà d'obra no qualificada. Això és un fet. De la mateixa manera que Barcelona va rebre i vehicular laboralment la major part d'aquesta immigració. I turisme i construcció han estat i són les dues vies perquè aquesta enorme massa de persones immigrades sense qualificació laboral, puguin treballar, tenir oportunitats.

L'Ajuntament Colau des que mana només ha fet que posar pals a les rodes a inversions multimilionaris que haurien generat centenars, milers, de llocs de treball. Només cal posar l'exemple de la Torre del Deutsch Bank a Diagonal/Passeig de Gràcia. Com a hotel hauria comportat gairebé 600 llocs de treball directes. Es va sabotejar el projecte des de l'Ajuntament i ara s'hi faran pisos de luxe, pràcticament sense crear nous llocs de treball. I n'hi ha molts més.

Pensem en l'habitatge. L'Ajuntament de Barcelona té sòl públic i recursos suficients com per generar -ja ho hauria pogut fer en aquests dos anys de govern- habitatge social i promocions privades que, en implicar posar al mercat habitatge nou, hauria ajudat a la contenció de preus. Però no ha fet res.

La senyora Colau gestiona destruint llocs de treball i no fa res en política d'habitatge. I tot això és responsabilitat directa seva. Què fa? Doncs buscar un enemic extern, el turisme, i fer-lo responsable de tots els problemes de la ciutat.

La manipulació del Baròmetre semestral és només una de les permanents manipulacions que està perpetrant aquest ajuntament dels Comuns, que té el seu fort en la manipulació i l'engany social cercant responsables externs per evitar ser assenyalat com a responsable, per la seva incompetència, dels problemes que creixen a la ciutat.

3 comentaris:

Oriol Andrés ha dit...

Una de bona. Si un 20,3% dels enquestats diu haver votat BeC a les darreres municipals, i ara només un 15,7% diu que votarà BeC... això vol dir que han perdut gairebé un 5% de vots en dos anys.

Lord Nelson ha dit...


Gran aportació, Senyor Abad. Les seves anàlisis d'enquestes són una gran ajuda per distingir les mentides.

Els Comuns/Podemos estan contra:

- La majoria de veïns de Sant Martí i de la gran majoria de veïns de Barcelona. Per això no suprimeixen la super illa del Poble Nou i manipulen desvergonyidament el baròmetre que vostè ens analitza.
- Una República de Catalunya. Ens volen dins la monarquia franquista d'Espanya.
- El referèndum per a que els catalans decidim sobre Catalunya. Per això hi propugnen l'impossible: que el PP-PSOE-Cs -als que la hi sua el que diguin The New York Times, la "pèrfida Albión" i altres democràcies consolidades-, s'avinguin a autoritzar el referèndum.

Discrepo amb vostè sobre l'habilitat dels Comuns/Podemos per a imposar el seu relat sobre el turisme i els problemes de Barcelona. Crec que això ve facilitat per altres factors dels que en destaco tres: el pòsit d'anys de propaganda d'una esquerra bonista, demagoga, farcida de corrupteles i còmplice dels vells poders econòmics i de l'estat; el suport de l'establishment i l'aparell mediàtic espanyolista, incloent-hi part no menyspreable de "la nostra", que els hi consenten moltes rucades. El tercer factor sí que és un autèntic mèrit dels Comuns/Podemos: han aconseguit que els nostres dirigents polítics i una bona porció d'articulistes i generadors d'opinió independentista a diversos nivells dediquin temps, precs i atencions per a convèncer Domènech, Colau, Coscu, Rabell, etc de la bondat i necessitat de fer el referèndum en comptes de donar-los-en una puntada de peu al cul i denunciar-los com el que són: uns farsants que treballen per mantenir l'statu quo.

A mi el Domènech i Frau Colau em recordan From Russia With Love (Desde Rusia con amor, de James Bond). Semblen sicaris d'SPECTRE.

Anònim ha dit...

Excel.lent anàlisi. Contra el populisme i la demagògia, rigor. Gràcies sr. Abad.